Verlichting / LED

Als eerste het licht aan tijdens Nationale Recycle Week

Stichting Lightrec, in Nederland namens producenten en importeurs verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verlichting waaronder ook kwikhoudende tl-buizen en spaarlampen, richt de schijnwerpers in de eerste Nationale Recycle Week die van 14-20 oktober 2019 plaats vindt volledig op consumenten. Doel is om gedurende de week zo veel mogelijk lampen en armaturen, die nog in huis rondslingeren ingeleverd te krijgen bij een van de 10.000 inzamelpunten en 600 gemeentelijke afvalstraten die tezamen een zeer fijnmazig inzamelnetwerk in Nederland vormen.

Lightrec is een van de deelnemers aan het collectief ‘Heel Holland Recyclet’ dat met de campagne ‘Iedereen Recyclet’ een week lang alle Nederlanders oproept om elektrische apparaten en lampen in te leveren bij de milieustraat of op de daarvoor bestemde plekken bij retailers.

Educatief spel

Om te beginnen kunnen gemeenten bij LightRec een gratis giveaway bestellen in de vorm van een educatief kaartspel. Deze incentive kan worden ingezet om de eigen inwoners ertoe aan te zetten een extra inspanning te leveren om afgedankte elektronische en elektrische apparaten, waaronder verlichting, in te leveren bij de gemeentelijke milieustraat.

Jekko 3.0

Daarnaast stelt LightRec in de campagneweek de vernieuwde Jekko-inzamelbox ter beschikking aan gemeenten, scholen en kringloopwinkels. Van de eerste generatie Jekko zijn er inmiddels sinds 2012 – mede door Lightrec – meer dan 1.000.000 verspreid en zijn zij een vaste waarde geworden in veel Nederlandse huishoudens.

De nieuwe Jekko – door LightRec gefinancierd en mogelijk gemaakt – is alweer de derde generatie van deze populaire inzamelbox voor thuis, die consumenten helpt om kleine elektrische apparaten, kapotte spaarlampen en lege batterijen netjes op één centrale plek te bewaren. De vernieuwde Jekko kent een nieuw design en is duurzamer dan de vorige versie, omdat hij geen kunststof onderdelen meer bevat. Er passen nu ook makkelijk kleine armaturen zoals zaklampen en led-kaarsen in.

Verlichtinginflatie

Aanleiding voor de campagne is het feit dat Nederland moeite heeft te voldoen aan de Europese doelstelling om jaarlijks 65 procent van het volume aan verkochte apparaten weer in te zamelen en te recyclen. Voor lampen is het halen van deze doelstelling nog moeilijk door de lange levensduur van ledverlichting, maar vooral ook door het feit dat consumentenarmaturen pas sinds augustus 2019 hoeven te worden ingezameld.

Volgens LightRec-directeur Gied van Hoorn is het moeilijk bijbenen om de door Europa opgelegde 65% inzamelnorm te halen. “Het gaat goed met de inzameling van lampen en armaturen. Maar als consumenten steeds meer producten kopen – zelfs in kinderschoenen zit tegenwoordig verlichting – en het grootste deel van die verlichting komt pas over 15 jaar retour omdat LED veel langer meegaat dan een spaarlamp of traditionele gloeilamp, dan loopt ons inzamelpercentage procentueel terug en voldoen we niet aan de norm.”

Dat is een gegeven volgens Van Hoorn en dus moet er aan de voorkant door consumenten meer worden ingezameld. “Daarom is een week, georganiseerd door alle partijen die e-waste op de markt brengen, inzamelen en verwerken, een uitstekende zaak.”

Drie pijlers

LightRec geldt als een van de drijvende krachten achter de campagneweek die is bedacht door de ‘Werkgroep versterking inzameling’. Dit is één van de vier werkgroepen die gezamenlijk uitvoering geven aan het zogeheten ‘Plan van Aanpak’ dat door de producentencollectieven in overleg met alle andere stakeholders is opgesteld om het inzamelpercentage te verhogen en met als streven de 65% norm te halen. Dit Plan van Aanpak geniet dan ook de steun van de verantwoordelijke staatssecretaris van het Ministerie van IenW, mevrouw Stientje van Veldhoven.

Van Hoorn: “Het Plan van Aanpak kent drie pijlers: het versterken van de inzameling, meer verwerking door WEEELABEX-gecertificeerde verwerkers en registratie van export voor hergebruik in het buitenland. Met name voor het versterken van de inzameling is communicatie essentieel. Vanuit die gedachte is het idee ontstaan om bovenop de bestaande consumentencampagnes van de producentencollectieven en Wecycle, dat in opdracht van LightRec de inzameling van lampen en armaturen uitvoert, een nationale campagne te lanceren om die communicatie nog een extra boost te geven.”

Heel Holland Recyclet is een gezamenlijk initiatief van overheden, gemeenten, retail-organisaties, producenten en organisaties die de feitelijke inzameling en recycling van e-waste (elektrische apparaten en verlichting) verzorgen. Doel is de urgentie en noodzaak van gescheiden inzameling van e-waste extra onder de aandacht te brengen en hierbij burgers, bedrijfsleven en overheid nauw te betrekken. Deelnemers aan het initiatief zijn RND, NVRD, Rijkswaterstaat, Stichting RTA, Techniek Nederland, Thuiswinkel.org, Stichting FIAR CE (TV en Audio), ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, SMR, SVEG, Stichting Witgoed, WEEENL , Wecycle en Stichting ZRN.

Meer artikelen van Stichting LightRec Nederland :

Multinationaal onderzoek naar online te verkrijgen producten


Tijdens een EucoLight-conferentie op 6 november in Brussel zijn de resultaten bekendgemaakt van een multinationaal onderzoek naar producten die online te koop worden aangeboden. EucoLight, de Europese organisatie voor het naleven van regels op het gebied van verlichting, heeft onderzoek verricht naar ruim 3000 producten die online te koop worden aangeboden in tien EU-landen.

“Nederland loopt voorop in aantal inzamelpunten”


Op 1 juli heeft Maurice Spee het bestuursvoorzitterschap van de stichting LightRec overgenomen van Martin de Jager. Samen met directeur Gied van Hoorn en een bevlogen bestuur achter zich, staat hij onder andere voor de uitdaging om het succes van de Stichting verder uit te bouwen en in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Zijn uitgangssituatie: een landelijk fijnmazig net van inzamelpunten en

Als eerste het licht aan tijdens Nationale Recycle Week


Stichting Lightrec, in Nederland namens producenten en importeurs verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verlichting waaronder ook kwikhoudende tl-buizen en spaarlampen, richt de schijnwerpers in de eerste Nationale Recycle Week die van 14-20 oktober 2019 plaats vindt volledig op consumenten. Doel is om gedurende de week zo veel mogelijk lampen en armaturen, die nog in huis rondsling

Wecycle Gouden Bakkie Award voor bouwmarkt


De Gouden Bakkie Award is dit jaar verdiend door Intergamma (GAMMA, KARWEI) voor het succesvol inzamelen van consumentenverlichting. De prijs werd in ontvangst genomen op een bijzondere locatie: GAMMA-vestiging Leeuwenstein in Delft. Hier plaatste Wecycle in 2012 de eerste inzamelstraat. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Ook ledlampen verdienen een tweede leven


De eerste generatie ledlampen, die vlak na de eeuwwisseling op de markt kwam, nadert het einde van de levensduur en wordt nu afgedankt door consumenten en professionals. Naar verwachting zal zet deze trend zich de komende jaren door, aangezien consumenten en bedrijven de afgelopen jaren massaal zijn overgestapt op ledverlichting. LightRec roept consumenten en professionals in om ook ledlampen apar

Ontwerpbesluit AVV lampen


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 18 april 2019 een ontwerpbesluit gepresenteerd voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de inzameling en recycling van lampen. Deze AVV zorgt ervoor dat afgedankte lampen, zoals oude spaarlampen en tl-buizen, ook in de komende vier jaar zorgvuldig zullen worden ingezameld voor recycling.

Nieuw bestuurslid Stichting LightRec


Alexander Buhmann (53, foto) is toegetreden tot het bestuur van stichting LightRec. Buhmann is werkzaam als manager producentenverantwoordelijkheid bij verlichtingsproducent LEDVANCE in München en zit namens deze organisatie in diverse besturen van inzamelsystemen in Europa. Hij volgt hiermee Julian Schaub op, die eerder namens OSRAM/LEDVANCE zitting had in het bestuur. LightRec is in Nederland op

Fors meer verlichtingsarmaturen ingeleverd


Nederlanders hebben het afgelopen jaar aanzienlijk meer verlichtingsarmaturen ingeleverd (+ 33%), zo blijkt uit de voorlopige inzamelcijfers van LightRec en uitvoeringsorganisatie Wecycle. De inzameling van lampen bleef nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2017 (- 1%). De stijging is vooral toe te schrijven aan extra inspanningen binnen het professionele circuit (bouw-, installatie- en sloopsector)


Montagevriendelijk kabelgootsysteem →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: